TESCİL TALEPNAMELERİ

 • Şirket adına, imza sirküleri çıkartabilmek için,
  Ticaret sicil Müdürlükleri
  1- Yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği (1 veya 2 adet)
  2- Yönetim Kurulu kararına istinaden de TESCİL TALEPNAMESİ istemektedir.  NBS 'de maktu metne göre düzenlenir ise, dayanak almaya gerek yok. (eğer metin içerisinde ilgili Yönetim kurulu Kararı yazılmamış ise.)
  Ancak; sadece NBS maktu metne göre yapıldığında , İlgili Ticaret sicil Müdürlükleri, kararın tescilinden sonra çıkartılacak olan ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİNDEN 1 ADET istemektedirler.  NBS'de 8.2... kodlu tescil talepnameleri hazırlanır iken, ilgili yönetim kurulu kararının yazılması halinde Yönetim Kurulu Karar Defteri / Genel kurul toplantı ve Müzakere Defterindeki karar metni aynen yazılarak hazırlanması halinde DAYANAK alınabilir. ve bu şekilde hazırlanan tescil talepnamesine istinaden yapılan kayıt ve tesciller sonrası çıkartılan imza sirkülerinden ticaret sicil müdürlükleri istememektedir.

  "Ağzıyla kuş tutsa da sevemediğim insanlar var benim! Bir de canımı okusa bile sevmekten vazgeçemediklerim.."