• [size=4]ARTES İŞLEMLERİ


  Vatandaş noterliğe işlem için geldiğinde sistem açılmadan ilk önce ilk tescil işlemi mi, ikinci el araç satış ve tescil işlemi mi olduğu sorulur.  "0"araç tescil işlemi ise; Önce noterlik işlemi yapabilecek mi? ona bakılır.  Çünkü ilk tescili şimdilik; BAYİLER, M1 ve N1 sınıfı araçlardan otomobil ve kamyonetlerin tescil işlemini yapmaktadır.


  TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ


  Askeri amaçla kullanılan TSK ya ait araçların tescil işlemini yapmaktadır.


  ZİRAAT ODALARI;


  Tarım kesiminde kullanılan iş makinelerinin tescilini yapmaktadır.


  BELEDİYELER:


  İl trafik komisyonunca gerekli görülen motorsuz araçların tescilini yapmaktadır.  EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:  Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, MİT, EGM, JGM, SAHİL GÜVENLİK KOM. DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLER


  DİPLOMATİK VE KONSÜLER MUAFİYETİ BULUNAN KİŞİLERİN ARAÇLARI,ÖZEL TAHSİSLİ PLAKA


  İŞLEMLERİ VE SİVİL PLAKA İŞLEMLERİ ni yapmaktadır.


  NOTERLER


  Yukarıda sayılanlar dışında kalan tüm araçların tescilini,


  Bayilerin tescile yetkili olduğu otomobil ve kamyonetler M1 ve N1 sınıfı olsalar dahi tescilini,


  Münferit ithal yolu ile edinilen araçlar


  İcra müdürlükleri ve kamu kurumlarınca satılan ve mahkeme kararına istinaden tescil edilecek araçlar,


  Ad, Soyad, Ticari unvan içeren plakalı araçlar,


  Engellilere ait araçlar,


  Yabancılara ait araçlar,


  Resmi plakalı araçlar,


  Ambulans, acil sağlık araçları


  ARTES te tescil işlemi yapmaya yetkili olmayan bayiler tarafından satılan araçların tescil işlemini yapabilir.


  ARAÇ CİNS TABLOSUNA İHTİYACIMIZ VAR


  Hangi Araç hangi kategoride:


  ARAÇ CİNS TABLOSU :


  ARAÇ CİNS TABLOSU :


  1. OTOMOBİL: M1 kategorisi araçlar


  2. KAMYONET : N1 kategorisi araçlar


  3. KAMYON : N2 ve N3 kategorisi gövde tipi BA ve BB


  4. ÇEKİCİ : N2 ve N3 kategorisi gövde tipi: BC yarı römork çekicisi BD tam römork çekicisi


  5. OTOBÜS : M2 ve M3 kategorisi 18 ve üstü koltuklu araçlar


  6. MİNİBÜS : M2 ve M3 kategorisi En az 10, En fazla 17 koltuklu araçlar


  7. TRAKTÖR: T kategorisi araçlar


  8. RÖMORK : O kategori araçlar


  9. YARI RÖMORK : O kategorisi gövde tipi DB, DC ve DE araçlar


  10. MOTOSİKLET : L3, L4, L5 ve L7 sınıfı araçlar


  11. MOTORLİ BİSİKLET : (L1, L2 ve L6 sınıfı araçlar


  12. ÖZEL AMAÇLI TAŞIT : M, N ve O kategori gövde tipi SA ile başlayıp devam eden seriden olan araçlar.


  İlk tescil işleminin NOTERde yapılabileceğini saptadık.  Hangi belgelere bakacağız?  TARAFLAR(Alıcı ve satıcı kim)  Gerçek kişiler[/size]Tüzel kişiler(Şirketler,Dernekler,Vakıflar,Kurumlar):Yetki belgeleri,sirkülerKısıtlılar :Vasi kararı,vasiye işlemler için izin kararı (vesayet kararı 2 yılda bir yenilendiğinden tarihi)KİMLİKLER;Nüfus cüzdanları,Sürücü belgeleri,Pasaport(süresi geçmemiş)Mavi kart 12.04.2013 tarihinden sonra düzenlenmiş olmalıNoter kimlikleri


  Hakim ve savcı kimlikleri


  Yüksek yargı organlarının kimlikleri


  Milletvekili kimliği


  Yasama organı eski üyeleri ile dışarıdan atanan bakana verilen kimlikler


  Avukat kimlikleriBasın kartı


  Askeri kimlik kartı


  Vatansız kişi kimlik belgesi


  Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kayıt Belgesi


  Suriyeli yabancılar için verilen geçici koruma kimlik belgesi


  İLK TESCİLLERDE ;BU BELGENİN ASLI ALINMAZ. ÖRNEĞİN FATURANIN FOTOKOPİSİ ALINIR.


  1- Bayi satışına dayalı ise FATURA


  2-Münferit ithal yoluyla edinilen araçlarda GÜMRÜK ŞAHADETNAMESİ


  3- Noterde yapılan satışta SATIŞ SÖZLEŞMESİ


  4-İcra dairesi ve kamu kurumu satışlarında SATIŞ YAZISI
  *UYGUNLUK BELGESİ (ARACIN KİMLİĞİ) BU BELGENİN ASLI ALINIR.1-TAM ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ varsa tescil işlemi yapılabilir2-TAMAMLANMIŞ ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ varsa tescil işlemi yapılabilir.(Örnek:Şasi üzerine imal edilmiş otobüs)3-TAMAMLANMAMIŞ ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ ile tescil yapılamaz(örnek kamyon şasesi)Uygunluk belgesi doğrulama adresi https://www.tse.org.tr/tr/default.aspx ‘tirTarihOnay tarihi,nosuŞase nosunun son 6 rakamı girilirTSE doğrulama koduna girilir.Dosya PDF formatında açılır.Belgeyi doğrularız.İcra satışlarında ise satışlar doğrudan TNB ye gittiğinden ayrıca noterin doğruluk denetimi yapmasına gerek bulanmamaktadır.SAĞ TRAFİKTEN AKAN ARAÇ için tescil işlemi yapılabilir.UYGUNLUK BELGESİNDE MOTOR NOSU VEYA RENK YAZILI DEĞİL İSE FATURAYA BAKILIR.FATURADA DA YOK İSE BAYİYE İLGİLİ YÖNLENDİRİLİR VE EKSİKLİKLER TAMAMLATTIRILIR.


  ÖTV BELGESİ


  ÖTV yi ARTES sistemi otomatik olarak kontrol eder.


  ÖTV belgesi sorgulanırken referans nosu,hangi vergi dairesi, şase nosu yazılarak sorgulama yapılır.


  İlk tescillerde özel tüketim vergisi ödenmiş olmalıdır. ÖDEME BELGESİNİN ASLI İSTENİR.


  ÖTV li araçlarda ödeme belgesi ibrazı zorunludur.


  ÖTV İSTİSNALI ARAÇLAR da ödeme belgesi ibrazı zorunludur.( Malul ve Engelliler, Şehit yakını ve gaziler,Ticari araçların yenilenmesi)


  ÖTV istisnalı araçlarda damga vergisi yatırtılır .Daha sonra satacağı zaman ÖTV si yatırtıldığından devletin bir kaybı bulunmamaktadır.ÖTV İSTENMEYEN ARAÇLAR:Ödeme belgesi aranmaz. Traktör,Römork,Yarı Römork,Ambulans,Cenaze,İtfaiyeCenaze nakil araçları vb.ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASIAraçların satışı ve tescili için zorunludur.Ancak;Römork,Yarı römork,Motorlu bisiklet cinsi araçların satış ve tescil işlemlerinde ZMM aranmaz.ARTES sisteminde ZMM otomatik olarak sorgulanır.ARAÇ SAHİBİ KÜÇÜK YADA ZİHİNSEL ENGELLİ İSE TAAHHÜTNAME(KTK Yönetmeliği 74.madde)Veli, vasi yada diğer kanuni temsilci tarafından hukuki ve cezai sorumluluğu kabul ettiğine dair taahhütname alınması gerekir.HAK MAHRUMİYET BELGESİAraç üzerinde elektronik ortamda bildirilen ön rehin dışında başka bir mahrumiyet eklenecek ise buna ilişkin resmi belgeTRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAĞI (KTK 20.madde)Aracın satış yada gümrükten çekme işleminden sonra 3 AYLIK SÜRE geçirilmiş ise bu tutanağın düzenlenmesi için ilgili trafik şubeye gönderilir. Tutanak düzenletilir.Ancak cezanın ödenmiş olması aranmaz.


  MUAYENE RAPORU:  İlk tescili yapılacak araçlarda uygunluk belgesi tarihine bakılır Muayene süresi geçirilmiş ise ilk tescillerde 1 aylık ek süre verilerek işlem yapılır.


  TAKOGRAF CİHAZI:


  Otobüs


  Kamyon


  Çekici lerde takograf cihazı zorunludur.  Şehir içi ve Büyükşehir Belediyeleri mücavir alanlarında yolcu ve yük taşıyan araçlarda takograf zorunlu değildir.  Büyükşehir sınırları dışına çıkılmayacağına ilişkin ARTES te bulunan taahhütname noter onaylı olarak istenir.  Resmi araçlarda, 1984 ve daha eski araçlarda takograf aranmaz.


  VARSA VEKALETNAME, DOKTOR RAPORU,TAAHHÜTNAME gibi belgeler işlemin özelliğine göre istenir.


  Dosyada vekaletname ve taahhütname yok ise bunlar noterde tamamlattırılır.  Örneğin yaptığımız işlemin niteliğine göre engelli aracının ilk tescili yapılıyorsa malul/engelli ÖTV istisnalı


  ödeme belgesi, %49 engelli raporu, özel tertibat takılan araç, araç sahibi kullanacak ise engelli sürücü belgesi,


  başkalarının kullanacağına ilişkin taahhütname tamamlanır.  UYGULAMA  TNB nin sayfasında ARTES e tıklanarak giriş yapılır.


  Tescil işlemleri ve döküm işlemleri bölümleri vardır.


  Diğer ekranlar aktif hale Mart 2018 de getirilecektir.


  Dosyadaki belgelerin tamam olduğu anlaşıldıktan sonra Tescil İşlemleri bölümüne tıklanır.


  ÖTV yönünden yatırılıp yatırılmadığını eğer vergi dairesine yatırılmış ise sistemden sorgulanır. Aracın referans nosu ile şase nosu ÖTV vergi dairesinden sorgulama yapılır.


  Ancak gümrükten alınan araçlar ÖTV yi bankaya yatırmış/ yada gümrük veznesine yatırmış ise sistem bunu sorgulayamaz. Bu nedenle ilgiliden ödemeye ilişkin MAKBUZUN ASLI istenir.


  ÖTV sinin ödendiği saptandıktan sonra aracın sahiplik belgesine tıklanır.  Gelen belgeler ile ibraz edilen kimlikler birbirine uyarlımı kontrol edilir.


  Münferit satın alınanlar örneğin gümrük şahadetnamesi ile gelenlerin işleminde bu bölüm seçilir.


  Bayiden fatura ile gelenlerin araç tescilinde;


  Aracın türü,  Faturayı kesen firma,


  Fatura tarihi,


  Fatura nosu yazılır.


  Tam araç uygunluk bilgileri sisteme girilir.


  Hangi firma üretmiş,


  Fatura tarihi elle girilir.


  Fatura tarihi 3 aylık sürenin geçirilip geçirilmediği yönünden önem arzettiğinden hata yapmamak gerekir.  3 ayık süre geçirilmiş ise ilgili trafik şubeye yönlendirilerek trafik para cezası tutanağının düzenlenmesi içinyönlendirilir. Tutanak geldikten sonra işleme devam edilir.Cezanın ödenmesi işlemin devam etmesi için şart değildir.


  Engelli araçlar 5 yıl satılamaz şerhini sistem kenrisi koyar.  Yine engellilerin işlemlerinde;  Araç engelli için tertibatlı mı,


  Otomatik vitesli mi


  Araç kullanabilir raporu var mı


  Engelli kullanacak mı  Başka bir sürücü de kullanacak mı


  Bunlar ekranda işaretlenir.


  SÜRÜCÜ BELGESİ KODLARından gerekli kodlar seçilir. 35.04 Engelli araç kullanabilir kodudur.Engelli ehliyeti varsa işaretlenir.MALİYE SORGUSUNA gelinir.


  Aracın ÖTV belge nosu, şase nosu,modeli yazılır.  ÖN REHİN vara 19 haneli rakam yada ön rehin kaşesi basılı olur.


  Bankalardan kredi kullanılıp araç ön rehine konu ise sorgulandığında sistem ön rehini verir.


  Daha sonra ALICI BİLGİLERİ eklenir.ARACIN SAHİBİ yönünden yerleşim yeri itibariyle adrese dayalı sistem olduğundan plakayı ARTES kendisi verir.
  Hatalı olan işlem varsa düzeltilebilir.


  TAM UYGUNLUK BELGESİ ndeki verilere göre (Tip onayı,tekerlek sayısı, silindir hacmi, motor gücü, renk,koltuk sayısı vb)gerekli bilgiler girilir.  Şase nosu sistemden otomatik gelir.  DİĞER BİLGİLER de motor nosu otomatik gelir.


  Vites şekli , kullanım şekli girilir.


  Açıklama bölümüne bir şey yazılmaz.


  Takograf vs yok mu sistemin sorduğu sorular yazılır.


  Plakaya gelinir.İleri butonuna tıklanır.


  HAK MAHRUMİYETLERİ bölümüne gelinir.


  Gelen belgelerde hak muhrumiyeti varsa bunlar sisteme girilir.


  Engelli araçların kimler tarafından kullanılacağı ruhsatta gözükmez. Ancak sistemde gözükür.


  En son KAYDET ve YAZDIR tuşuna basılır.


  İki belge çıkar.


  İşlem sonuç belgesi, Plaka basım belgesi çıktıları alınır.


  İşlem sonuç belgesi noterde kalır.


  Plaka basım belgesi ilgiliye verilir.
  TAMAM tuşuna basılır.


  VEZNE İŞLEMLERİ için NBS ye girilir.


  Tahakkuk listesine otomatik olarak gelir.


  İşlem sonuç belgesi ve plaka basım belgesini TNB ARTES sisteminden alamamışsak sisteminden alamamışsak NBS de vardır.


  Ek tanımlar butonundan görüntüle dediğimizde plaka basım belgesini alabiliriz
  İşlem sonuç belgesini ise PDF formatında alabiliriz.  Parayı makbuza göre tahsil ettikten sonra RUHSAT VERME İŞLEMLERİNE geçilir.


  ARTES e ;


  Araç plakası,


  Yevmiye,  Tarih yazılır.


  Araç bilgileri gelir.


  İlk tescilde ise o bölüm seçilir.


  ]BELGE SERİ NOSU 2 harf 6 rakamdan oluşur doğru şekilde yazılır.


  TESCİL BELGESİ DÖK butonuna basılır.


  Sağ üst köşede yazıcıya basılır.


  Ruhsatın çıktısı alınır.


  NOTLAR: Bayinin yapamadığı tescil işlemleri yönünden geçici belge ile noterliğe gelen işlem yapılır.


  2.el araç satış sözleşmelerinden sonra ruhsat işlemleri yapılır.Emeği için Ugur Denizbilen Karataş 'a çok tşk ederiz.