Islak İmza ve Mühür İçermeyen Geçici Kimlik Belgeleri Hakkında

 • Hukuki Danışmanlık – 5935


  Ankara, 25.02.2019

  Özü : Islak İmza ve Mühür İçermeyen Geçici Kimlik Belgeleri Hakkında  ........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA

  ........................ NOTERLİĞİNE  İlgi : 02.03.2016 tarih ve 2016/3 sayılı genelge.


  İş sahipleri tarafından ibraz edilecek geçici kimlik belgesinin kimlik kartı teslim edilinceye kadar geçerli olduğu hususu ile geçici kimlik belgesinin bir örneği ilgi genelgemiz ile duyurulmuştur.

  İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 19.02.2019 tarih ve 70819127-111.99-23573 sayılı yazısı ile; “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusu yapanlara, TCKK teslim edilene kadar 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 41 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "Kimlik kartının kaybı veya değiştirilmesi nedeniyle yapılacak müracaatlarda, yenisi verilinceye kadar geçerli olmak üzere, usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen geçici bir belge verilebilir." hükmü ile T.C. Kimlik Kartı Yönergesinin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki "Geçici kimlik belgesinde yer alacak bilgileri, belgenin şeklini ve geçerlilik süresini belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir." hükmü doğrultusunda geçici kimlik belgesi düzenlenmektedir.

  Genel Müdürlüğümüzce, nüfus müdürlüklerimizde işlem yoğunluğunun azaltılması için bugüne kadar sadece ıslak imzalı-mühürlü olarak düzenlenen geçici kimlik belgesi, barkodlu-karekodlu olarak da üretilmeye başlanacak; belgenin ıslak imzasız ve mühürsüz olarak düzenlenmesi esas olacaktır.

  Söz konusu barkod-karekod içeren belgelerin geçerliliği https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama adresinden veya e-Devlet belge doğrulama uygulaması üzerinden kontrol edilebilmektedir.

  İstisna olarak, talep etmeleri halinde vatandaşlarımıza ıslak imzalı-mühürlü geçici kimlik belgesi de düzenlenmeye devam edilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için, ıslak imzalı-mühürlü ve barkodlu- karekodlu örnekleri ekte gönderilen geçici kimlik belgelerinin her ikisinin de geçerli olduğubildirilmiştir.

  Bahse konu yazı doğrultusunda; ekte bir örneği yer alan ıslak imza ve mühür içermeyen geçici kimlik belgesi de, geçerlilik süresi içinde ibraz edilmesi ve https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama adresinden veya e-Devlet belge doğrulama uygulaması üzerinden doğrulanması koşuluyla ilgililerin kimlik tespitinden kullanılabilecektir.

  Anılan husus ilgi genelgenin (6.5.b) başlığına eklenmiştir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Dursun CİN

  Başkan


  Ek: Islak İmza ve Mühür İçermeyen Geçici Kimlik Belgesi Örneği


  (GENEL YAZI: 35 )