Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik

 • 02.03.2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazete’de “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik” yayımlanmış olup, genel yazımız ekinde sunulmuştur.

  Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında, şantiye şefinin görevden ayrılmak istemesi halinde istifasını, aynı gün içerisinde ilgili idaresine yazılı olarak; yapı müteahhidine ise noter aracılığıyla veya müteahhidin tebligata elverişli elektronik adresine bildirmesi gerektiği düzenlenmiştir.

  Anılan Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girecektir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Dursun CİN

  Başkan


  Eki: Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik
  (GENEL YAZI :39 )