Bütçe Dönemi İtibariyle 2019 Mart Ayı İş Cetvellerinin Gönderilmesi

 • Bilindiği gibi 2018 - 2019 bütçe dönemi 31.03.2019 tarihinde sona ermektedir.

  Bütçe döneminin sona ermesi ile başlayacak olan bilanço çalışmalarına esas olmak üzere Birlik muhasebesi açısından gerekli olan;

  1-Noterlik Kanunu'nun 71. maddesi gereğince her ayın en geç 10'una kadar gönderilmesi gereken aylık iş cetvellerinden bütçe dönemi içerisinde gönderilmeyen var ise bir hafta içerinde Birliğimize gönderilmesini,

  2-2019 Mart ayına ait aylık iş cetvelinin ise, en geç Nisan ayının 10'una kadar Birliğimize ulaşacak şekilde gönderilmesini önemle rica ederim.
  Dursun CİN

  Başkan  Genel Yazı (42)