2.EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ SATIŞINDAKİ EKSPERTİZ UYGULAMASIYLA İLGİLİ EK DUYURU

 • Değerli Üyelerimiz,

  İkinci El Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre;

  Yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu alınması ve raporun bir nüshasının satış esnasında alıcıya teslim edilmesi gerekmektedir.

  Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki ikinci el otomobil ve arazi taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu değildir.

  Bu cümleden olarak; sadece yetki belgesine sahip işletmelerin sattığı ikinci el otomobil veya arazi araçlarının ekspertiz raporlarının alınması gerektiği,

  İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal etmeyen gerçek kişinin,

  Ya da yetki belgesine sahip olmayan (gerçek kişi tacir/esnaf veyahut şirket tarafından işletilen) işletmelerin,

  gerçekleştirdikleri ikinci el satış işlemleri ile ikinci el otomobil ve arazi taşıtları dışındaki satış işlemlerinde ekspertiz raporu aranmasının gerekmediği,

  İkinci El Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi ile 01.04.2019 tarihinde yapılan bir önceki duyurumuzda yer verilen Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün Birliğimize gönderdiği 01.04.2019 gün ve 43069653 sayılı yazılarında duyurulduğu üzere:

  İkinci el araç satışlarında “İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi" ve “Türk Standartları Enstitüsü Sistemi" ile NBS arasında entegrasyon henüz sağlanamadığından,

  Noterliğe ikinci el satış işlemi yapmak üzere müracaat eden (satışı yapan) işletmeden yetki belgesi aldığının öğrenilmesi durumunda yetki belgesi numarasına,

  Satışı yapan işletmenin ekspertiz raporu aldığını bildirmesi halinde de ekspertiz raporunu düzenleyen işletmenin hizmet yeterlilik belgesi numarasına,

  Yetki belgesi ve/veya ekspertiz raporu alınmadığının beyan edilmesi halinde bu belgelerin alınmadığı,

  hususlarına ikinci el satış sözleşmelerinde ilgililerin beyanlarına eklenmek suretiyle yer verilmesinin yeterli olduğu,

  Bildirilmiştir.

  Gelişmeler olduğunda ve/veya yeni düzenleme yapıldığında ayrıca duyurulacaktır.  Saygılarımızla

  Türkiye Noterler Birliği