EVE DÖN İHTARNAME ÖRNEĞİ (az detaylı)

 • İHTAR EDEN : ............


  ADRESİ :..............


  MUHATAP :.....
  (KIZLIK SOYADI: ......)


  ADRESİ :.....................


  KONU : Eve geri dönmek için


  AÇIKLAMALAR :1-Ben karşı taraf ile 10 yıldan bu yana evliyim. Nüfus kayıtlarımız ..... İli, .... İlçesi, ...... köyüdür.


  2-Karşı taraf ev hanımı olup, aralarımızda hiç bir sorun yokken ortak ikametgâhı terk etmiş ve annesinin evine misafirliğe gideceğini bildirmiştir. Ancak, bir süre sonra ortak ikametgâha dönmeyeceğini bildirmiştir. Bu olaydan üzerinden 2 ay geçmiş ve karşı taraf hala eve dönmemiş ve ne eşini ve ne de çocuklarını aramıştır.


  3- Ben defaten eşimi telefonla arayarak ve yüz yüze konuşarak eve davet etmiş olmama rağmen; Eşim bir daha eve dönmeyeceğini kesin bir dille bana belirtmiştir. Karşı taraf, hiçbir haklı neden olmaksızın evini terk etmiştir.


  4-Ben yıllardır süren evliliğimi ve çocuklarının geleceğini düşündüğüm için eşimi evimize davet etmekteyim.


  5-Eşimi davet ettiğimiz ev, bizzat kendisinin 2 ay önce terk ettiği kendi evinin adresidir. ..... İLİ, .... İLÇESİ, .... Köyünde sürekli olarak oturduğumuz evdir.


  NETİCE-İ TALEP: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle karşı tarafa 1 ay içinde evine ve eşine geri dönmesinin bildirilmesine, aksi takdirde MK. Madde 164 gereğince boşanma davası açılacağının ihtar edilmesine karar verilmesini talep ederiz.


  İHTAR EDEN


 • PAYLAŞIM İÇİN TEŞEKKÜRLER ( DAHA HENÜZ BU KONU NOTERLER ARACILIĞI İLE GÖNDERİLMESİ YASALAŞMAMIŞTIR)


  adem bey konu hakkında pek bi bilgim olmadığı icin bişey diyemem..ama noterliğimizden noterimizle birlikte 2 veya 3 defa böyle bir ihtarname yollandığımı hatırlıyorum,,,

 • """IV. Terk


  """MADDE 164.- Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.


  """Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz."""  Bizim Noterlikler olarak bu ihtarı çekme yetkimiz bulunmamaktadır. Aile Mahkemesi yetkilidir. Boşanma davası açılmadan öncede mahkemeye gidilerek çekilebilir.


  Selamlar...

  <p>"Sabrın kendisi acıdır, lakin meyvesi tatlıdır"</p>

  Mesaj 1 defa düzenlendi, son düzenleyen Erkan ().


 • İhtardan çok sanki 3,kişiler için ber nevi beyanname gibi geldi bana :))