OKUL AİLE BİRLİĞİ İMZA SİRKÜSÜ

 • OKUL AİLE BİRLİĞİ İMZA SİRKÜLERİ  Harçlı işlemlerde uygulanacak koddur. İmza adedi mutlaka girilmeli.


  Ø Onaylama şeklinde yapılır.


  Ø İlgilinin resmi yapıştırılmaz.


  Ø İlgilinin Kimlik fotokopisi eklenmez.


  Ø En az iki asıl yapılır. Asıllardan biri noterlikte kalır, diğer asıl nüsha İlgiliye verilir.


  Ø Yönetim Kurulu kendi arasında toplanarak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip üye ve bir sekreter üye seçerek görev dağılımı yapar.


  Ø Okul Aile Birlikleri adına yapılacak olan imza beyanı veya sirkülerine dayanak olarak; karar defterinden yönetim kurulu kararı eklenir.


  Ø Suret olarak düzenlenemez. Her işlem asıl olarak değerlendirildiğinden, her İşleme, temsile yetkili ilgilinin veya ilgililerin yan yana 3 adet imzası alınır.


  Ø İmza sirkülerindeki imzaların huzurda atılması şarttır. Bu yüzden klişe veya suret yoluyla çoğaltılmış imzalar kabul edilmemelidir.


  Ø Sirküler metninin, karar metni ile dikkatle karşılaştırılarak aralarında fark olup olmadığı mutlak surette belirlenmelidir. Fark var ise karar esas alınarak düzeltilmelidir.


  Ø Temsile dair kararın imza sirkülerine müstenit olarak alınması ve bir fotokopisinin eklenmesi gerekir.


  Ø Vekâleten, velayeten, temsilen yapılamaz.


  Ø Üçüncü kişileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelik taşıyan sirküler talepleri kabul edilmemelidir. Aksi takdirde ağır tazminat talepleri ile muhatap olunur.


  Ø İmza sirküleri yapılırken dayanılan kararda gösterilen sürenin, sirküler metninde ve müstenidatın da belirtilmesi gereklidir.


  Ø İmza sirkülerinin başlangıç süresini belirlemek için; yetkinin dayanağı olan karar tarihi esas alınır.


  Ø 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 16. maddesi gereğince okul-aile birlikleri; eğitim kurullarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için, okul ile aile arasında işbirliği sağlamak amacıyla kurulmuşlardır.


  Ø Okul-aile birliklerinin, kuruluş-görev-yetki ve üyelikleri Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Tüzel kişilikleri yoktur. Birlik kurulduğu okulun adını alır. Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler birliğin tabii üyesidir.


  Ø Birliğin organları: Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu' dur.


  Ø Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nin 12. maddesine göre: Genel Kurul tarafından seçilen yönetim kurulu, okul müdürü, müdür yardımcıları ve öğretmenler arasından seçilen birer üye, veliler arasından seçilen 4 (dört) üye olmak üzere toplam 7(yedi) üyeden oluşur.


  Ø Öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise müdür, müdür yardımcısı/ öğretmen ve veliler arasından seçilen üç üye olmak üzere yönetim kurulu toplam 5 üyeden oluşur. Yönetim kurulunun görev süresi bir yıldır.


  Ø Başkan, veli üyeler arasından seçilir.


  Ø Yönetim kurulu başkanı, kesintisiz en fazla dört defa seçilebilir.


  Ø Başkan ve yönetim kurulu üyeleri aynı anda birden fazla birlik yönetiminde görev alamazlar.


  Ø Yönetim Kurulu kendi arasında toplanarak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip üye ve bir sekreter üye seçerek görev dağılımı yapar.


  Ø Okul Aile Birlikleri adına yapılacak olan imza beyanı veya sirkülerine dayanak olarak; karar defterinden yönetim kurulu kararı eklenir.


  Ø İmza sirkülerinin başlangıç süresini belirlemek için; yetkinin dayanağı olan Genel Kurur kararını esas alan yönetim kurulu kararı esas alınır.

 • 2012/38 nolu Genel yazı ile MEB OUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ HK.
  Birliğin banka hesabındaki paralar, birlik başkanı ve muhsip üyenin MÜŞTEREK imzasıyla çekilir. Birlik Başkanının bulunmadığı durumlarda Başkan yardımcısı yetkilidir. Denilmekte.


 • yahu normal imza beyannamesi yapıyoruz nedir bu kadar kafa yorulmuş


  Sayın meslektaşım,
  Biz burada en iyisini ve en doğrusunu bulmak için kafada yorarız, beyinde patlatırız, tüm görüşlere saygımız vardır.
  Sizden ricam emek harcayan,bilgisini paylaşan arkadaşlarımıza teşekkür etmeseniz bile, Bu şekildeki yorumlarınızı kendinize saklamanızı. Sitemiz için daha hayırlı olur düşüncesindeyim.

 • Sayın Meslektaşımın görüşüne katılmam mümkün değil Burada Eksiksiz kanunlara uygun işlem yapmak için yazışmalar yapıyoruz birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herkese kolay gelsin.


 • yahu normal imza beyannamesi yapıyoruz nedir bu kadar kafa yorulmuş


  Ali bey ;


  Kullandığımız kelimelerin başka meslektaşlarımızı rencide etmeyecek üzmeyecek şekilde seçmelesiniz, bakın sizde kafa yoranların yazdıklarını okuyarak kafa yormuşsunuz kafa yormuyorsanız yoranlara saygılı olalım lütfer (Biz imza beyannamesi yapıyoruz ) demeniz yeterli olurdu eklere gerek yoktu.


 • yahu normal imza beyannamesi yapıyoruz nedir bu kadar kafa yorulmuş

  Kafa yorulmadan yapılan hiç bir işlemin hukuki değeri yoktur.Sallapati iş yapmaktansa kafa yormayı yeğlerim.


 • OKUL AİLE BİRLİĞİ İMZA SİRKÜLERİ
  Ø Yönetim kurulu başkanı, kesintisiz en fazla dört defa seçilebilir.


  Kemal bey üstadım,
  Gerek TNB genelge/genel yazılarını gerekse arkadaşlarımızın paylaştığı konuları fırsat buldukça okuyorum. Paylaşmış olduğunuz bu faydalı konu ile ilgili olarak 07/03/2012 tarih 38 no.lu genelge ye göre;
  MEB Okul Aile Bİrliği Yönetmeliği 12. madde (Yönetim Kurulu) 4. fıkra sı "Yönetim kurlu başkanı ve üyeleri en fazla üç defa seçilebilir.." der.
  Siz Dört defa seçilebileceğini belirtmişsiniz.. (Eğer atladığım bir durum yok ise; galiba bu süre ÜÇ yıl olacak..

  "Ağzıyla kuş tutsa da sevemediğim insanlar var benim! Bir de canımı okusa bile sevmekten vazgeçemediklerim.."

 • Kemal bey üstadım,
  Gerek TNB genelge/genel yazılarını gerekse arkadaşlarımızın paylaştığı konuları fırsat buldukça okuyorum. Paylaşmış olduğunuz bu faydalı konu ile ilgili olarak 07/03/2012 tarih 38 no.lu genelge ye göre;
  MEB Okul Aile Bİrliği Yönetmeliği 12. madde (Yönetim Kurulu) 4. fıkra sı "Yönetim kurlu başkanı ve üyeleri en fazla üç defa seçilebilir.." der.
  Siz Dört defa seçilebileceğini belirtmişsiniz.. (Eğer atladığım bir durum yok ise; galiba bu süre ÜÇ yıl olacak..


  Tanju bey teşekkürler ,okuduğunuz belli atladığınız konu 2012/38 nolu genel yazıya göre 09/02/2012 tarihli resmi gazateye göre benim yazı 09.02.2012 den öncesi için yani 15.04.2011 tarihinde yazılmış bir konu.

 • Pardon, Kemal bey üstadım;
  Arkadaşların yorumları 2012 olunca, paylaşım tarihinizi farketmedim..
  :(

  "Ağzıyla kuş tutsa da sevemediğim insanlar var benim! Bir de canımı okusa bile sevmekten vazgeçemediklerim.."