T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. İMZA SİRKÜLERİ

 • Yetkililerin kimlikleri, imzasirküsü çıkartacak kişilerin imza yetkilerini ve derecelerini gösterir ticaret sicil gazetesi istenilerek işleme müstenit eklenilmeli, yetkileri tam görmek istiyorsan açıklayıcı bir belge olarakta ticaret sicil tasdiknamesi isteyebilirsiniz.
  İMZA SİRKÜLERİ


  BANKANIN ÜNVANI :[]
  ADRESİ :[]
  Türkiye Ticaret sicili gazetesinin [] tarih ve [] sayısının [] sayfasında tesçil ve ilan olunan [] yönetim kurulunun [] tarih ve [] sayılı kararı gereğince [] şubesine [] ünvanı ile [] derecede imza yetkisi atanmam nedeniyle [] şubesi adına yapacağım tüm işlemlerde aşağıda örneği görülen imzamı kullanacağımdan imzamın tastikini talep ederim.


  BANKANIN ÜNVANI :[]
  YETKİLİSİ :[ ] [T.C. No : ] []  1 2 3


 • İmza yetkilileri adına teker teker çıkarttık.
  Baya bi rahat oluyor. ;)

  "Ağzıyla kuş tutsa da sevemediğim insanlar var benim! Bir de canımı okusa bile sevmekten vazgeçemediklerim.." • Teşekkür ederim meslektaşım emeğine sağlık başarılınız devamı dileklerimle:)