İHTARNAME İMZA ONAYLI OLURSA

 • ARKADAŞLAR İHTARNAME YAPTIM İMZA ONAYLI FAKAT YAPILAN İŞLEMDE ÜST KISIMDA B GÖZÜKÜYOR AMA MAKBUZDA A OLARAK ÇIKMAKTA BİLİYORSUNUZ İHTARNAME, ÖRNEK VE DEFTERLER B CİLTBENDİNE YAPIŞTIRILIR BU DURUMDA SİZ NASIL DAVRANIYOR SUNUZ? A CİLTBENDİNE Mİ YOKSA B CİLTBENDİNE Mİ YAPIŞTIRMAK GEREK BEN YİNE B CİLTBENDİNE YAPIŞTIRIYORUM


 • A CİLNENDİNE YAPIŞTIRDIK BİZ DE NORMALDE B DE OLMASI GEREKİR BENCE DE AMA MAKBUZ DA A OLDUĞU İÇİN BİZ A CİLBENDİNE YAPIŞTIRIYORUZ...


  Arkadaşlar,
  A Cilbendine yapıştırılmasının bir faydasını da ben geçen mart ayındaki imha çalışmasında gördüm. B grubu cilbentleri imha ederken tek tek içine baktık ola ki A grubu işlem çıkar mı içinden diye ve nitekim imza onaylı bir kaç tane ihtarname çıktı. Eğer tek tek bakmasaydık imha etmiş olacaktık onları da. O yüzden A grubu cilbente takmakta fayda var diye düşünüyorum.

 • 21.12.1990 Tarihli 83 Numaralı Genelge


  Ankara, 21.12.1990


  Öz : Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin uygulanması Hk.  GENELGE


  83


  Bilindiği üzere 28.9.1990 tarih ve 9575/61 sayılı genelgemizle sizlere duyurduğumuz Arşiv Yörıetmeliği 1.1.1991 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu nedenle uygulama sırasında tereddüt edilebilecek bazı konuların açıklanmasında yarar görülmüştür.


  Yönetmenliğin uygulanmasında en önemli husus işlemlerin gruplandırılmasına ilişkin 9 ncu maddenin yanlışsız bir şeklide uygulanması alacağı düşünülmektedir. Zira işlemlerin yanlış gruplandırılması halinde ileride bazı sakıncaların ortaya çıkacağı açıktır.  Bu maddeye göre ciltbenlter üç gruba ayrılacaktır. A, B ve C işaretleri ile işaretlenecek olan bu ciltbentlere konulacak işlemlerin büyük bir dikkatle ayrılması yerinde olacaktır. C grubuna yalnızca Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılan protesto işlemleri konulacaktır. B grubuna ise, gerek hariçte yazılan ve gerekse noterlikte yazılarak keşide edilen ve İMZA ONAYI YAPILMAYAN ihtarname, ihbarname, bildirimler ile defter, fatura ve benzeri onaylamalara ilişkin işlem kağıtları ve örnek çıkarma işlemleri konulacaktır.  C ve B grubu dışındaki tüm işlemler ise A grubu kabul edilecek ve A harfli ciltbentde konulacaktır.  Cilt'b'entlerin 1/A, ve 1/C şeklinde numaralanarak saklanması ve ayrıca içlerinde bulunan işlemlere ait ilk ve. son yeNmiye numaralarının da ciltbentin üstüne yazılması yerinde olacaktır.  Yönetmeliğin 13 ncü maddesinde yer alan ve imha edilebilecek işlenı kağıtlarının sürelerinin hesabına ilşkin olan tarih de önem taşımaktadır. Bu iki grupta sözkonusu süreler işlemin yapıldığı takvim yılının bitiminden itibaren başlamak üzere B grubuna giren işlemlerde 10 yıl, C grubuna giren işlemlerde ise 5 yıl olarak hesaplanacaktır.