AİLE KONUTU

 • EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ;
  ……….
  AİLE KONUTU :
  Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini fesh edemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.
  Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir.
  Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir.
  Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.
  2011- genel Yazı /93

  "Ağzıyla kuş tutsa da sevemediğim insanlar var benim! Bir de canımı okusa bile sevmekten vazgeçemediklerim.." • Geçen hafta bir ilgilinin talebi üzerine bu konuyu araştırdık Tanju bey, aile konutunun satılmaması için artık direk Tapuda şerh koyulamıyor, mahkemeye başvurmak gerekiyormuş...

 • Gülhan hanım,
  Tapuda böyle bir şerhin istenmesinde halinde,
  Sanırım,
  1- konutun alınma tarihi ile şerh verdirilmek istenen tarih arasında uzun bir zaman farkı olması ve aile konutu olarak kullanılıp kullanılmadığının Tapu müdürlüğünce kesin olarak bilinemeyeceği,
  2- Mevcut konut üzerinde ipotek şerh edilmiş ve devamında taşınmazın satışa çıkarılması zamanında aile konutu şerh verdirilmek istenmesi
  gibi özel bir durum vardırr.

  Yoksa konut alırken tapu da böye bir şerh verdirilmek istense, mahkeme kararına gerek olmayacağını düşünmekteyim..

  "Ağzıyla kuş tutsa da sevemediğim insanlar var benim! Bir de canımı okusa bile sevmekten vazgeçemediklerim.."

 • Geçen hafta bir bayan geldi, tapuda evimiz için "aile konutudur, eşin muvafakatı olmadan satılamaz" şerhi koydurmak istiyormuş, hatta noterlerde bunun için bir belge tanzim ediyormuş, benim karşıma hiç gelmedi ama, Tapu müdürü o kanunun değiştiğini, artık istenilen bu şerhin direk tapudan koyulmadığını mahkemeye başvurması gerektiğini söylemiş.... önceleri bu şerhi koymak için muhtardan belge alınıyormuş aile konutu olduğuna dair ve bununlada Tapuda şerh konulabiliyormuş, fakat sonra Danıştay bununla ilgili maddeyi yürütmeyi durdurma kararı vermiş dolayısıyla bundan böyle mahkemeye başvurulması gerekiyormuş...

 • Aile konutu şerhi hk. (Türk Medeni Kanunu 94.maddesi ve Tapu sicili Tüzüğünün 57.maddesi ile ilgili olarak)
  Danıştay 10.dairesi 2010/11873 esas sayılı dosyasında 13.06.2011 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve 16.08.2011 tarihli Tapu Kadastro genel müdürlügü, Tapu daire başkanlığı Tapu Sicil Müdürlüklerine bu hususu bildirmiş ve bu alınan karar uyarınca işlem yapılması gerektiği bildirilmiştir.