ÖN ALIM 'ŞUF'A) HAKKI

 • Arkadaşlar, hissedarlardan birinin diğer hissedara "şuf a hakkını kullanıp kullanmayacağına " dair ihtar örneği varmı ? İhtara cevap verme süresi "3 ay" mı. bunu ihtarın içerisinde yazmaya ger varmı ? Şimdiden teşekkür ederim.

 • [size=2][/size]

  [size=2]22 Haziran 2012
  [/size][size=2][ÖRNEKTİR][/size][size=2][/size]

  [size=2][/size]

  DÜZENLEME ŞEKLİNDE

  ÖNALIM (ŞUF'A) HAKKINDAN FERAGAT

  [size=2][/size][/color][size=2] [İkibinoniki yılı Haziran ayının yirmiikinci günü 22.06.2012][/size][size=2]
  Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben
  [/size]
  [size=2][LALAPAŞA NOTERİ][/size][size=2][/size][size=2][SÜZAN YILMAZ][/size][size=2][/size][size=2][<>][/size][size=2][/size][size=2][Merkez Mah.Hükümet Sok.PTT Binası Zemin K. No.2/A][/size][size=2][/size][size=2][LALAPASA][/size][size=2] adresindeki dairemde görev yaparken [/size][size=2][yanıma gelen][/size][size=2] ve gösterdiği [/size][size=2][ ][/size][size=2] düzenleme şeklinde önalım (şuf'a) hakkından feragatname düzenlenmesini istedi.
  Kendisini yukarıda yazılı belge ile tanıdığım gibi, bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu ve okur yazar olduğunu anladım.
  [/size]
  [size=2][][/size][size=2]
  Bunun üzerine
  [/size]
  [size=2][][/size][size=2][/size][size=2][][/size][size=2] şu suretle söze başladı: " Maliki ve hissedarı bulunduğum [/size][size=2][Edirne ili, Lalapaşa ilçesi, Merkez mahallesi hudutları dahilinde tapuda kayıtlı ve kain olan; Mektep Civarı Mevkiinde, 13-14 pafta, 52 ada, 1 parsel no.da kayıtlı tamamı 23528 m² yüzölçümünde ve tarla vasfında olan ve 13/23 pay-hisse maliki bulunduğum bir adet gayrimenkulümdeki-][/size][size=2]taşınmazdaki önalım (şuf'a) hakkımdan feragat ediyorum. diğer hissedarın bu feragatımı tapuya şerh ettirebileceğini kabul ve beyan ederim. "diye sözünü bitirdi.[/size][size=2] Yazılan bu tutanak okuması için kendisine verildi. Okudu. Yazılanların gerçek isteği olduğunu beyan etmesi üzerine ilgili ilgililer ve tarafımdan imzalandı, mühürlendi. [/size][size=2][İkibinoniki yılı Haziran ayının yirmiikinci günü 22.06.2012][/size][size=2]


  İLGİLİ :
  [/size]
  [size=2] [İ][/size][size=2][/size][size=2][T.C. No :][/size][color=#0000ff][size=2][/size]  Gülcan hanım biz bu şekilde yapmıştık.Kolay gelsin..selamlar..


 • Arkadaşlar, hissedarlardan birinin diğer hissedara "şuf a hakkını kullanıp kullanmayacağına " dair ihtar örneği varmı ? İhtara cevap verme süresi "3 ay" mı. bunu ihtarın içerisinde yazmaya ger varmı ? Şimdiden teşekkür ederim.


  Şufa hakkı, bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkıdır.
  Kanuni Şufa
  Hissedarlık esasına göre tescilli taşınmaz mallarda hissedarların birbirlerine karşı şufa hakları vardır. Bu hak kanun tarafından tanındığından kanuni şufa hakkı denmektedir. Kanuni şufa hakkının tapu kütüğüne şerhine gerek yoktur. Taşınmaz malda hisse sahibi olmak bu hakka sahip olmak için yeterlidir. Hissenin çok veya az oluşunun da önemi yoktur.
  Şufa hakkının kullanılmasına esas olmak üzere, tapuda yapılan satışları şufa hakkı sahibine ihbar yükümlülüğü satıcıya ve yeni alıcıya aittir. Tapu sicil müdürlüğünün ihbar yükümlülüğü yoktur. Yapılan satış alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilmelidir . Bu haktan feragat edilebilir. Feragat noterden yapılabileceği gibi tapu sicil müdürlüğüne başvurarak da yapılabilir. Tapu sicil müdürlüğüne başvurulması halinde feragat edenin beyanı tescil istem belgesine yazılarak tapu kütüğünün şerhler sütununa aşağıdaki şekilde şerh edilir. Feragatın bedelli veya bedelsiz yapılmış olmasının tapu sicili açısından bir önemi yoktur.
  ***********************************************
  önalım hakkının bildirimi izleyen üç ay içinde ve herhalde satışı izleyen iki yıl içinde kullanılması gerekir.Eski Medeni Kanunda öğrenmeyle başlayan süre yeni düzenleme ile bildirimden başlamaktadır.O nedenle noter aracılığıyla bildirim yapılmadıkça satıştan haricen haberdar olunsa bile 23 ay 29 gün sonra açılan dava süresindedir.Çünkü bildirimle ilgili hüküm emredici niteliktedir.Satışı izleyen iki yıl içinde dava açıldığı takdirde bildirim yükümünü yerine getirmeyen üç aylık sürenin geçtiği itirazında bulunamaz.


  Kaynak: http://www.izafet.com/hukuk-da…kki-hk.html#ixzz1yW5CEmpH

  &quot;Ağzıyla kuş tutsa da sevemediğim insanlar var benim! Bir de canımı okusa bile sevmekten vazgeçemediklerim..&quot;

 • Bulduğum 2 işlem örneğini bilgilerinize sunuyorum.


  ÖRNEK 1:  İHBARNAME (Satıştan sonra SATICI tarafından diğer paydaşlara onalım hakkının kullanılması bildirimi)

  İHBAR EDEN ADRES MUHATAP ADRES
  İHBARIN KONUSU
  Paydaşı olduğunuz taşınmazdaki hissemi sattığımın tarafınıza bildirilmesidir.


  Sayın Muhatap,


  Sizinle birlikte paylı mülkiyetimiz de bulunan.......................... İli,.......... İlçesi,..............
  Mahalle/Köyü,..................... Mevkiinde,................... Pafta,................ Ada,.................. Parsel No.lu
  taşınmazdaki hissemi..................... tarihinde....................... T.C Kimlik No.lu....................................
  adresinde oturur............. .'ya .............. bedelle sattım.
  T.M.K'nun 733/3. maddesi uyarınca onalım hakkınızı kullanabileceğinizi tarafınıza ihbaren bildiririm.


  Sayın Noter,


  İstek ve beyanım üzerine dairenizde yazılan bu ihbarnamenin ... nüshasının ( ) ile (muhataba/muhataplara) tebliğini, bir nüshasının tarafıma verilmesini, bir nüshasının ise dairenizde saklanmasını talep ederim.


  İHBAR EDEN (Satıcı) :
  ÖRNEK 2:


  ihbarname (Satıştan sonra
  alıcı tarafından diğer paydaşlara onalım hakkının kullanılması bildirimi)
  ihbar eden adres muhatap adres
  ihbarın konusu  Paydaşı olduğunuz taşınmazda diğer pay sahibine ait hisseyi satın aldığımın tarafınıza bildirimidir.

  Sayın Muhatap,

  Sizin de paydaşı olduğunuz...................... İli,........... İlçesi,............... Mahalle/Köyü,
  Mevkiinde,.............. Pafta,........... Ada,............ Parsel No.lu taşınmazdaki diğer paydaşınız
  ............ 'nm hissesini.......... tarihinde..................... bedelle satın aldım.
  T.M.K'nun 733/3. maddesi uyarınca onalım hakkınızı kullanabileceğinizi tarafınıza ihbaren bildiririm.

  Sayın Noter,

  İstek ve beyanım üzerine dairenizde yazılan bu ihbarnamenin ... nüshasının ( ) ile (muhataba/muhataplara) tebliğini, bir nüshasının tarafıma verilmesini, bir nüshasının ise dairenizde saklanmasını talep ederim.

  İHBAR eden (Alıcı) :