YÖNETİM KURULUNA İHBARNAME

  • Aş ortaklarından birisi diğer ortağın hissesini devir alarak ortak sayısını tek kişiye düşürmek istiyor fakat bunu daha önceden yönetim kuruluna bildirmek istiyor. bende aşağıdaki bir ihbarname hazırladım.


    şu şekide ... hissedarı bulunduğum ... şirketin .. kişide bulunan .. tl.lık hissesinin tamamını devir almak ve yeni çıkan ttk ya göre şirketin tek ortağı olmak istiyorum bu konuda yönetim kurulu üyesi olarak sizlerin görüşlerini öğrenmek istiyorum.


    die bir ihbarname hazırlıyorum bu konuda daha önce bu tür bir işlem yaptınızmı ve içine eklemem gereken başka bir şey varmıdır görüşlerinizi bekliyorum.Saygılar.


    TTK nın Kanun maddesi şu şekilde :
    Herhangi bir sebeple bir anonim şirketin tek pay sahibi ve bir limited şirketin tek ortağı gerçek ve tüzel kişi, bu sıfatı ile birlikte adını, adresini, vatandaşlığını 15.07.2012 tarihine kadar anonim şirketlerde yönetim kuruluna, limited şirketlerde müdür ya da müdürlere noter aracılığı ile bildirmek yükümü altındadır. Böyle bir bildirimi alan yöneticilerin, ken­dilerine tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde şirketin tek ortaklı olduğunu tescil ve ilan ettirmeleri gerekir. (6103 sayılı Kanun m. 23)