YENİ TTK ANONİM ŞİRKETLERDE TESCİL TALEPNAMESİ

 • .....A.Ş. yapmış olduğu genel kurul toplantısında

  yönetim kurulu üyeliğine
  ....... ODASI
  ....... ODASI
  seçilmiştir.

  ....A.Ş. nine yönetim kurulu karar defterine
  ....... ODASI nı temsilen ALİ AKIN
  ....... ODASI nı temsilen VELİ AKIN
  genel müdür AHMET AKIN münferiden yetkili olmalarına karar alınmıştır.

  ayrıca odaların karar defterlerine ayrı ayrı olmak üzere
  ..... A.Ş. nde odamızı her husuta temsil ve ilzam etmeye ...... isimli kişi yetkilidir.
  diye karar alınmıştır.

  tescil talepnamesi ve imza sirküleri hazırlanırken
  şirketi temsile yetkli kısmına


  1-
  ....A.Ş. adına
  ....... ODASI nı temsilen ALİ AKIN
  ....... ODASI nı temsilen VELİ AKIN
  genel müdür AHMET AKIN

  diyemi yazılır yoksa

  2-
  ....A.Ş. adına
  ALİ AKIN
  VELİ AKIN
  genel müdür AHMET AKIN


  diyemi yazılır


  6102 SAYILI YENİ TTK İLGİLİ MEVZUAT MADDE 359-(1) Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Temsile yetkili en az bir üyenin yerleşme yerinin Türkiye’de bulunması ve Türk vatandaşı olması şarttır.
  (2) Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketininternetsitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

  <p>"İNSANİ YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN"</p>

  Mesaj 1 defa düzenlendi, son düzenleyen VERDELENTEL ().

 • ....A.Ş.' adına ...................... ODASINI müştereken temsilen
  (odadaki görevi) Ali AKIN (Odadaki Görevi) Veli Akın

  ... A.Ş.Genel Müdürü Ahmet AKIN