FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR.

 • Selam arkadaşlar:  Şirket ile banka arasında finansal kiralama yapılacak bedel 120.000 EURO Buna göre  1-İlgililerden hangi belgeleri isteyeceğim.]  2-En az kaç nüsha olmak zorunda ( şirketin adresi bizim burası)  3-kimlik onayınımı yapacağım ben? ve hangi kodtan kesilecek makbuzu  4-Herhangi bir yere kaydedilecekmi?

  Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim. • 1- İmza sirküsü, banka görevlisinin vekaleti, kimlikler

  2- Şirket adresi noterliğin bulunduğu yer ise 3 nüsha yeterli oluyor. 2 tane ilgililere bir tane noter için.

  3- düzenleme şeklinde olacağı için ilk ve son sayfaları biz çıkartıyoruz. kimlik onayı yapıyoruz.

  4- Vezne kodu 39.1. Noterlikteki tescil defterine tescilini yapıyoruz.

  kolay gelsin..

 • Adem abi karşılaştırma ve yazı kısmını anlıyamadım.  Sözleşme 20 sayfa vekalet ve imza sürküleride var bide 2 adet kimlik  buna göre karşılaştırma ve yazıları kaç almam lazım.

 • Hukuk –8187


  17.04.2013

  Özü: Finansal kiralama sözleşmelerinin sayfa sayısı hakkında.
  ........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA
  ........................ NOTERLİĞİNE


  İlgi: 14.12.2007 tarihli ve Hukuk - 20240 (114) sayılı genel yazı


  Finansal kiralama sözleşmelerinin sayfa sayısının noterliklerde farklı şekillerde hesaplandığının, bunun da, ibraz edilen sözleşmelerin ilgi genel yazıda yer alan tip sözleşmeler ile aynı olmaması ile bu işlemlerden bazı noterliklerin tamamen yazı, bazılarının ise karşılaştırma ücreti almalarından kaynaklandığının Birliğimize intikal eden başvurulardan anlaşılması nedeniyle konunun, Yönetim Kurulunun 12.04.2013 günlü toplantısında görüşülmesi sonunda;
  2007/144 sayılı genel yazıda yer alan finansal kiralama tip sözleşme örneklerinin ve mevzuatın değişmiş olmasından dolayı sayfa sayısının belirlenmesinde bu sözleşmelerin esas alınamayacağının anlaşılması nedeniyle ilgi genel yazının yürürlükten kaldırılmasına, noterliklere getirilen finansal kiralama sözleşmelerinin sayfa sayısının işlemin yapılması sırasında belirlenmesine ve bu sözleşmelerle ilgili yazı ve karşılaştırma ücretlerinin ise 1997/54 sayılı genelge hükümlerine göre tahakkuk ve tahsil edilmesi gerektiğine karar verilmiştir.
  Bilgi edinilmesi ile buna göre işlem yapılmasını rica ederim.
  Saygılarımla,  Yunus TUTAR
  Başkan


  (GENEL YAZI: 46 )