FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDE DEĞER HESAPLAMASI

 • TOPLAM KİRALAMA BEDELİ  1) TOPLAM KİRALAMA BEDELİ KDV HARİÇ 133.064,00 EUR  2) TOPLAM KİRALAMA BEDELİ KDV DAHİL 134.394,00 EUR  ŞİMDİ BUNLARIN HANGİSİ ÜZERİNDEN MAKBUZU KESİLECEK.  - SÖZLEŞME YAPILMASI İÇİN GÖNDERİLEN VEKALETİN FOTOKOPİSİ OLURMU YOKSA ASLINIMI İSTEMELİYİM  - KİRALAYAN ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş
  - SAYFADAKİ NÜSHA 14 BİDE BİZİM ÇIKARACAĞIMIZ İLK VE SON SAYFALARIDA EKLERSEK 16 OLUR
  - BUNLARA İSTİNADEN KARŞILAŞTIRMA KAÇ ALMALIYIM.  CEVAPLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

 • Değerli meslektaşım;
  1)Aksine bir gelişme olmaz ise bu sözleşmeleri yıl sonuna kadar yapacağız. :) Ondan sonra bu sözleşmeler buharlaşacak.
  2)Kdv.Hariç 133.064 Euro X merkez bankası döviz satış kuru=çıkacak bedel üzerinden makbuz kesilecek.
  3)Vekaletname fotokopisine gelince takdir sizin teyit almak suretiyle işlem yapmanızda bir sakınca görmüyorum.
  4)Bakınız finansal kira sözleşmelerinde alınacak karşılaştırma ücretleri ile ilgili genel yazı.2007/20240 Hukuk.

 • 17.04.2013

  Özü: Finansal kiralama sözleşmelerinin sayfa sayısı hakkında.
  ........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA
  ........................ NOTERLİĞİNE


  İlgi: 14.12.2007 tarihli ve Hukuk - 20240 (114) sayılı genel yazı


  Finansal kiralama sözleşmelerinin sayfa sayısının noterliklerde farklı şekillerde hesaplandığının, bunun da, ibraz edilen sözleşmelerin ilgi genel yazıda yer alan tip sözleşmeler ile aynı olmaması ile bu işlemlerden bazı noterliklerin tamamen yazı, bazılarının ise karşılaştırma ücreti almalarından kaynaklandığının Birliğimize intikal eden başvurulardan anlaşılması nedeniyle konunun, Yönetim Kurulunun 12.04.2013 günlü toplantısında görüşülmesi sonunda;
  2007/144 sayılı genel yazıda yer alan finansal kiralama tip sözleşme örneklerinin ve mevzuatın değişmiş olmasından dolayı sayfa sayısının belirlenmesinde bu sözleşmelerin esas alınamayacağının anlaşılması nedeniyle ilgi genel yazının yürürlükten kaldırılmasına, noterliklere getirilen finansal kiralama sözleşmelerinin sayfa sayısının işlemin yapılması sırasında belirlenmesine ve bu sözleşmelerle ilgili yazı ve karşılaştırma ücretlerinin ise 1997/54 sayılı genelge hükümlerine göre tahakkuk ve tahsil edilmesi gerektiğine karar verilmiştir.
  Bilgi edinilmesi ile buna göre işlem yapılmasını rica ederim.
  Saygılarımla,  Yunus TUTAR
  Başkan


  (GENEL YAZI: 46 )


 • ;)

 • 1-şirket yetkilisi hem şirket adına imzalayacak hemde müteselsil kefil olarak imzalayacak
  2-şirket yetkilisinin dışında 1 tane daha müteselsil kefil var
  3- bide finasla kiralama a.ş. adına vekil var
  4-bunlara istinaden arkadaşlar imza adedi kaç olacak

 • Adem beyciğim,
  Harçlar Kanununun 44/3 maddesi gereğince, bir borca kefalet eden müteselsil kefillerin bir kağıda koyacakları birden çok imzalar bir (1) imza sayılır. Bu nedenle müteselsil kefillerin birden fazla olması farklılık oluşturmaz.


 • 1-şirket yetkilisi hem şirket adına imzalayacak hemde müteselsil kefil olarak imzalayacak
  2-şirket yetkilisinin dışında 1 tane daha müteselsil kefil var
  3- bide finasla kiralama a.ş. adına vekil var
  4-bunlara istinaden arkadaşlar imza adedi kaç olacak


  imza adedi 2 almanız gerekir
  kiralayan 1 kiracı 1 toplam 2 imza
  müteselsil kefiller imza alınmaz


 • abi duyumlarıma göre haziran sonuna kadar ondan sonra buharlaşacakmış