VEKALETNAME

  • Merhaba arkadaşlar noterliğimize ilgili gelerek bizim adımıza 2/B arazisisi için milli emlağa para yatırma işlemi için başka bir kişiyi vekil tayin etcekler vekaletname örneği gönderebilirmisiniz acill

  • İlçesi, bilcümle mahalle ve köyleri hudutları dahilinde bulunan Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün satmakta olduğu 2-B yasası olarak bilinen orman vasfını yitirmiş alanların hak sahiplerine satışına izin veren yasa gereğince 6292 sayılı Kanun Gereğince (6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına çıkartılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki kanuna dair hükümler gereğince) ilgili kurum ve kuruluşlara başvuru yapmaya, 2B'ye tabi olan taşınmazlara ait işlemler için Orman Bakanlıkları, Maliye Bakanlığı, Tapu Müdürlükleri, Tapu Kadastro Müdürlükleri, İmar Müdürlükleri, Belediyeler vs.bilçümle kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli izinleri almaya, dilekçeler ve formlar vermeye, teminat vs. gerekli bedelleri yatırmaya, makbuzlarnı almaya, bedeller yatırıldığına dair makbuz ve belgeler sunmaya, adıma taksitlendirme yapmaya, sözleşmelerini imzalamaya, bu işlemlere ait tüm evrak ve belgeleri imzalamaya, teslim ve tesellüme, fazla yatırılanları geri almaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya,..... vs...