TNB Noter Çalışanları kredisi hakkında

 • merhabalar  ben TNB noter çalışanlarına kredi veriyormu,şartları neler merak ediyorum. Bu konu da bilgiye sahip olan varsa bana yardımcı olabilirmi acaba

 • [size=medium]ONDÖRDUNCÜ KISIM[/size]

  [size=medium]Noter ve Katiplerine Borç Para Verilmesi[/size]

  [size=medium] [/size]

  [size=medium]
  [/size]
  Verilecek borcun saptanması
  Madde 86 – (Değişik: RG-20/12/1995-22499)
  Türkiye Noterler Birliği, noter ve noterlik personeline aşağıdaki şartlar dairesinde borç para verir.
  Her yıl bütçesinin (noter ve noterlik personeline verilecek borç) faslına konulacak ödenek, bu kredinin karşılığını teşkil eder.
  Yeniden kurulan ve boşalan noterliklere atananlara, noterliklerin sınıfı ve atamanın şekli dikkate alınarak verilebilecek borç para miktarları konulan bu ödeneğe göre, her yıl Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.
  Atama dışındaki sebeplerle borç isteyen noterlere kredi verilip verilmemesi, verilecek ise miktarın belirlenmesi noterin gösterdiği nedenlere göre ve ödenek durumu dikkate alınarak Yönetim Kurulunca saptanır.
  Noterlik personeline verilecek borç miktarı, almakta oldukları aylık brüt ücretin iki katını geçemez.

  Vade ve usul:
  Madde 87 – (Değişik: RG-20/12/1995-22499)
  Borç para bir yıl için verilir. Ancak bu süre Birlik Yönetim Kurulu kararıyla kısaltılabileceği gibi iki yıla kadar da uzatılabilir.
  Borç para karşılığında faiz alınmaz. Ancak, bu işlemlerle ilgili giderler borç isteyenden ayrıca tahsil edilir.

  Teminat ve kefalet
  Madde 88 – (Değişik: RG-20/12/1995-22499)
  Borç isteyen noter veya noterlik personelinin, Türkiye Noterler Birliği tarafından verilen borç miktarını ödemeyi taahhüt eden, örnekleri Birlik tarafından kendilerinegönderilecek taahhütnameyi imzalayarak göndermeleri yeterlidir.
  Ancak, Birlik Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde başka teminat isteyebilir.

  İstemin kabulü ve tahsil usulü
  Madde 89 – (Değişik: RG-20/12/1995-22499)
  Türkiye Noterler Birliğine gönderilen borç isteme kâğıdı Yönetim Kurulu tarafından incelenerek istemin kabulü halinde, kendisine borç para verilmesine karar verilen noter veya noterlik personelinden, yukarıdaki maddede anılan taahhütnamenin imzalanarak gönderilmesi istenir.
  Ödeme, taahhütnamenin Türkiye Noterler Birliğine gelişindeki kayıt sırasına göre yapılır.
  Borç para alan noter veya noterlik personeli, Birlikçe kendisine ödeme yapıldığı ayı takip eden ay sonunda ilk taksidini ve müteakip ay sonlarında da diğer taksitlerini öder.
  Taksitlerin ödeneceği belirtilen banka şubesine veya PTT'ye yatırıldığı tarih, taksitin ödeme tarihidir.
  Taksitlerden üst üste ikisinin veya üç ay içinde iki taksitin zamanında ödenmemesi halinde borcun tamamı muacceliyet kesbeder ve kanuni takibata geçilir.

  <p>Başkaları hakkında kötü şey söyleyenlerin, kendilerine söyleyecekleri iyi bir şeyi yoktur...</p>

 • KREDİNİN ÇIKMASI 1 YILI BULABİLİR :( :) :)

  SahipLenmeyCeksen Rahatsızda EtmeyecekSin!Ya Var oLacakSın. Yada, hiC oLmayacakSın. Ya ßu i$e Can Koyacak,Sonsuz oLacakSın Yada hiC ßaşLamayacakSın.Ya hepSin Yada Koca ß1r Hiçsin.Ya ßenimLe,ßensin.Yada ßenim hiC ßirşeyim DegiLsn

 • NOTER KATİPLERİNE VERİLEN KREDİ ÇALIŞTIĞIN YILLARA GÖRE DEĞİLMİ BEN ÖYLE BİLİYORUM EN FAZLA 2.750 DEMİŞSİNİZ DE ARKADAŞLAR ÖRNEĞİN 2 YILLIK PERSONELİN KREDİSİ İLE 7 YILLIK PERSONELİN ALACAĞI AYNI MIDIR. BEN YALNIŞ MI BİLİYORUM ACABA TEŞEKKÜRLER.

 • [color=rgb(51, 68, 102)][size=16px]Noterlik personeline verilecek borç miktarı, almakta oldukları aylık brüt ücretin iki katını geçemez.[/size][/color]
  [color=rgb(51, 68, 102)][size=16px]Açıkça yazıldığı üzre personelin çalıştığı yıl, kıdem önemli değil. Önemli olan maaşının brütünün iki katı.[/size][/color]

  <p>Başkaları hakkında kötü şey söyleyenlerin, kendilerine söyleyecekleri iyi bir şeyi yoktur...</p>

  Mesaj 1 defa düzenlendi, son düzenleyen Ayaz ().


 • NOTER KATİPLERİNE VERİLEN KREDİ ÇALIŞTIĞIN YILLARA GÖRE DEĞİLMİ BEN ÖYLE BİLİYORUM EN FAZLA 2.750 DEMİŞSİNİZ DE ARKADAŞLAR ÖRNEĞİN 2 YILLIK PERSONELİN KREDİSİ İLE 7 YILLIK PERSONELİN ALACAĞI AYNI MIDIR. BEN YALNIŞ MI BİLİYORUM ACABA TEŞEKKÜRLER.  YANİ 20 SENE DE ÇALIŞŞANIZ AYNI ÖZLEM HANIM