dernek tüzüklerin suret tastiği

 • dernek tüzüğü şayet noter onaylıysa suret onayı yapabilirsiniz
  şayet noter tasdikli değilse tüm kurucu üyelerin
  imzaları noterlikte alınarak
  imza onayı yapmanız gerekir
  tıpkı şirket ana sözleşmesi gibi

 • Sayın Meslektaşım,
  Dernek tüzükleri noter tastikli olmuyor. Dernekler masası tarafından onaylanıyor ve her sayfası mühürlü ve arkasında kayıt numarası almış şekilde onay şerhi bulunuyor. Böyle bir belgenin size aslının ibrazı halinde suret tastiki yapabilirsiniz. Dernekler bu işlemi genelde Vergi Dairesine kayıt için istiyorlar.
  Saygılarımla..