1416 Saıyılı Kanuna göre Milli eğitim bakanlığı kefalet Hk'da

 • Değerli Meslektaşlarım
  1416 SAYILI KANUNA GÖRE MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI ADINA VE HESABINA RESMİ-BURSLU STATÜDE
  YURT DIŞINA GİDECEK ÖĞRENCİLERİN İMZALAYACAKLARI YÜKLENME SENEDİ onay şerhi döküp 6.1 bedelsiz olarak onaylıyorum.  [size=2]1416 SAYILI KANUNA GÖRE RESMÎ-BURSLU STATÜDE YURT DIŞINA GİDECEK ÖĞRENCİLERİN KEFİLLERİNİN İMZALAYACAKLARI KEFALETNAME onay şerhi döküp Kefalet miktarı Amerika Birleşik Devleti için 65.000 $ Veya İngiltere için 40.000 Sterlin merkez bankası kuru na göre Hangi Koddan kesmeliyim, ( ilgili harç ve damgadan muaf olduğunu söylüyor)[/size]

  Kefillerin Evli olması haline Eş rızası alınacak. ( Bunun İçin Örnek Muvafakat varmı)
  Eşlerin Muvafakatı yazıldığında (Asıl Yazı 2 Alınırsa ) 7.1 'den

 • BİZİ OLUNACAK KİŞİ ;
  KEFALETİN AZAMİ TUTARI :
  KEFALETİN BAŞLANGIÇ TARİHİ:
  KEFALETİN BİTİŞ TARİHİ :


  MÜTESELSİL KEFİL VE MÜŞTEREK BORÇLUNUN
  ADI SOYADI:  ............................................ isimli eşimin yukarıda yazılı olan ....imzalamasına,
  eşimin Müteselsil Kefil ve Müşterek Borçlu olmasına anında muvafakat ediyorum.
  [size=3] [/size]
  M YAPTIĞIMIZ MUVAFAKATNAMEYİ GÖNDERİYORUM.

 • Teşekkür ederim Aliye Hanım,  [color=rgb(51, 68, 102)][size=16px]1416 SAYILI KANUNA GÖRE RESMÎ-BURSLU STATÜDE YURT DIŞINA GİDECEK ÖĞRENCİLERİN KEFİLLERİNİN İMZALAYACAKLARI KEFALETNAME [/size][/color][color=rgb(51, 68, 102)][/size][size=16px]onay şerhi döküp Kefalet miktarı Amerika Birleşik Devleti için 65.000 $ Veya İngiltere için 40.000 Sterlin merkez bankası kuru na göre [/color][color=rgb(255, 0, 0)]Hangi Koddan kesmeliyim, ( ilgili harç ve damgadan muaf olduğunu söylüyor)[/color][color=rgb(51, 68, 102)][/size][/color]

 • Değerli meslektaşım yurtdışı öğrenci taahhüt ve kefaletnameleri damgadan muaf ancak harca tabi.Benzer özellik taşıyan.1993/15 sayılı genelge.2003/2 sayılı genelgeler incelenebilinir.

  *İnsanlar arasında iyilikten başka hiçbir üstünlük kabul etmem. Karakterin olmadığı yerde,<br />ne büyük sanatçı, ne de büyük mücadele adamı vardır. Orada var olan, zamanın yok ettiği,<br />içleri boş yaratıklardır. Bütün mesele, büyük görünmek değil, gerçekten büyük olmaktır.<br />*Beethoven*

  Mesaj 1 defa düzenlendi, son düzenleyen ibrahim dal ().