Posts by kemalgencler

  İyi çalışmalar, defter tasdikleri hususunda şunu belirtmek isterim;


  Tasdik zamanı:V.U.K. Madde 221 – Bu kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar:
  1. Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;
  2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tesbit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;
  3. (Değişik : 4/12/1985 - 3239/17 md.) Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;


  Denildiğinden defterler kuruluş tarihinde veya kuruluş tarihinden önce tasdik edilmesi gerekmektedir.

  Değerli arkadaşlar sanırım tartışmanın son sözünü NBS demiş bulunmakta;


  TNB sitesinde NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ DESTEK SAYFASI'nda


  1.2.4.0 Sürüm Yenilikleri 29.04.2014 (İlgili Başlığa Tıklayınız)


  Madde 3- Araç satış işlemlerine (4.1.1) alanı eklenmiştir. Araç bedelinin tamamen veya kısmen ödendiği bilgisi ya da alıcısı tarafından kredi kullanılarak ödendiği bilgi girişi yapılmak üzere eklenmiştir. Bilgi girişi yapılması zorunluluğu olmayıp boş geçilebilmektedir.

  Sendikaların kurulum, işleyiş, faaliyetleri 07.10.2012 tarihine dek 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu'na göre işlemekte idi. Bu tarihten itibaren 6536 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu yürürlüğe alınarak bu kanun mülga haline geldi.
  Bu vesile ile muafiyetlik uygulanmaması gerekirken 2014 model NBS programımızda halen istisna devam etmektedir. yapılan işlemlerde bu istisnanın uygulanmaması gerekmektedir.
  Bilgilerinize...

  Değerli arkadaşlarım;
  Yapacaklarımız ve yaptıklarımız kanun ve yönetmelikler ile belirtilmiş olup bizim sadece bu kanun ve yönergeleri uygulama ile mükellef olduğumuz hepimiz tarafından bilinmektedir.

  Sanırım söylemlerim yanlış anlaşıldı, bu işlemi ben yaparım demiyorum,

  Ancak birileri tarafından yapılmış olan bu işlemin yapılmamasını öngören KANUN ve YÖNETMELİKLER nedir?

  Ben bunu sordum o kadar yorumlarınızın dayanağı ile belirtmeniz dileği ile...

  [color=rgb(51, 68, 102)][size=16px] İbrahim bey İlgili arkadaşa sormuşlar "noter yapılabilir dedi bizde yaptık" demiş. [/size][/color][color=rgb(51, 68, 102)][/size][size=16px]Bence de bu işlem yapılır.Yapılması hususunda Hukuki açıdan bir engel yok.Sonuçta işlem sahipleri işlemi okuyup imzalıyorlar. işlem metninin aşağıdaki gibi olmasında ne tür bir hukuki engel olabilir diye düşünüyorum ama bulamıyor. " Satıcı, yukarıdaki nitelikleri ve bedeli yazılı aracı alıcıya halihazır durumu ile satarak bedelinin 20.000,00TL. sini aldığını geriye kalan 10.000,00TL.’sini 31.12.2013 tarihinde alacağını ve aracı teslim ettiğini, Alıcı, bu aracı halihazır durumu ile görüp beğenerek ve bedelinin 20.000,00TL. sini ödediğini geriye kalan 10.000,00TL.’sini 31.12.2013 tarihinde ödeğeceğini ve aracı teslim aldığını, plaka değişikliği beyan edilmediğinden aracı aynı plaka ile satın alacağını, satın aldığı aracın, sigorta bilgilerine ulaşılamadığından sigorta ile ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun tarafına ait olacağını, satın aldığı aracın, muayene bilgilerine ulaşılamadığından muayene ile ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun tarafına ait olacağını, beyan ve kabul ederler. " [/size][/color]

  Bildiğiniz üzere KATİ ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMELERİN beyan bölümü;
  [size=small]" Satıcı, yukarıdaki nitelikleri ve bedeli yazılı aracı alıcıya halihazır durumu ile satarak bedelini tamamen aldığını ve aracı teslim ettiğini, [/size]
  [size=1em] Alıcı, bu aracı halihazır durumu ile görüp beğenerek ve bedelini tamamen ödeyerek teslim aldığını plaka değişikliği beyan edilmediğinden aracı aynı plaka ile satın alacağını,satın aldığı aracın, sigorta bilgilerine ulaşılamadığından sigorta ile ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun tarafına ait olacağını,satın aldığı aracın, muayene bilgilerine ulaşılamadığından muayene ile ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun tarafına ait olacağını, beyan ve kabul ederler. " şeklindedir.[/size]


  [size=1em]Ancak taraflarında kabul ve rızası ile alacağın ve ödemenin beyan şeklinin değiştirilmesi isteniyor. Burada her ne kadar araç ücreti tam ödenmemişse de ilgililer rehin koydurmak istememektedir. [/size]
  [size=1em]YENİ BEYAN ŞEKLİ;[/size]
  [size=small] " Satıcı, yukarıdaki nitelikleri ve bedeli yazılı aracı alıcıya halihazır durumu ile satarak bedelini .....TÜKETİCİ KREDİSİ İLE alacağını ve aracı teslim EDECEĞİNİ,[/size]
  [size=small] Alıcı, bu aracı halihazır durumu ile görüp beğenerek ve bedelini tamamen ..... TÜKETİCİ KREDİSİ İLE ödeyerek teslim ALACAĞINI plaka değişikliği beyan edilmediğinden aracı aynı plaka ile satın alacağını,satın aldığı aracın, sigorta bilgilerine ulaşılamadığından sigorta ile ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun tarafına ait olacağını,satın aldığı aracın, muayene bilgilerine ulaşılamadığından muayene ile ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun tarafına ait olacağını, beyan ve kabul ederler. "[/size]
  [size=small]şeklinde olmasını istiyorlar. [/size]


  Sizce böyle bir değişiklik uygun mudur?
  İyiçalışmalar diliyorum...

  Elinize sağlık çok güzel olmuş...
  ancak alt kısımda sanırım küçük bir yanlışlık olmuş
  Araç Tescil ve Araç Trafik belgesi rakamları yanlış aktarılmış...
  yer değişikliği ile sorun giderilebilir.


  Tekrardan elinize sağlık...
  İyi çalışmalar...

  Bu tasarımı nasıl kullanacağınız konusuna gelince, işlem yaparken çoklu vekil girmemiz gerektiğinde işlem sırasında Yeni Bir İşlem Aç ile Boş Formlardan / Vekil Kimliği Çoklu Seçilir gelen ekrana, kaç vekil var ise bir fazla girilerek devam edilir. İlk kimlik bilgisini boş geçiniz. Çünkü ilk kimlik bilgisi ekrana çıkmayacağından boş geçiniz.


  İşlem bittikten sonra serbest yazıma geçerek bilgileri kopyalayıp vekil bölümüne yapıştırabilirsiniz. Biraz uzun oldu gibi ama yanlış yazmamaktan iyidir. Şimdilik benim kullandığım bu yöntem, değişiklik olursa yine haber vermeye çalışırım. Herkese iyi çalışmalar dilerim.

  Tasarımİşlemlerine girdiğinizde, menünün alt kısımlarında yaklaşık alttan 12. sırada ve 101 kodlu ana konu başlığı DİZGİLER_KİMLİK olarak seçilir açılan menüden ilk sırada bulunan Genel, adresli ibaresini gereceksiniz.  Kolaylıklar diliyorum...