Posts by Raziye Kocakaya


  NÖBETÇİ NOTERLİK KONUSUNDA DUYURU


  03.02.2019  Değerli Meslektaşlarım;

  Bilindiği gibi Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün, 31 Ocak 2019 tarihinde bir televizyon programında vatandaşlara sunulan adalet hizmetlerinde noterlerin önemli bir kapı durumunda olduğunun altını çizerek yakın zamanda paylaşacakları Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde 'Nöbetçi Noterlik' uygulamasının yer alacağı yönünde açıklaması olmuştur.

  Bu açıklamadan bir gün sonra sabah saatlerinde Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Sayın Hakan Öztatar'ın, Bakanlığımızın konu hakkında bir noterin basına açıklama yapmasını istediklerini bildirmesi üzerine kendisiyle irtibata geçilmiş, yaklaşık bir saat sonra kendisi ve Ankara 40. Noterimiz Handan Baykam tarafından bir televizyon kanalında açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamanın ardından Hukuk İşleri Genel Müdürümüz Birliğimizi ziyaret etmiş, bu ziyaret sırasında gerek bu konu ve gerekse mesleki sorunlarımız konusunda geniş kapsamlı bir görüşme sağlanmıştır. Görüşme sırasında 'Nöbetçi Noterlik' uygulaması ile ilgili yaklaşımımız ve Meslektaşlarımızın konuya bakışları arz edilmiştir. Yapılacak işlemlerin yalnızca noterlikler tarafından gerçekleştirilemeyeceği, paydaş kamu kurum ve kuruluşlarının da dahli ile bu uygulamanın hayata geçirilebileceği ifade edilerek, uygulamanın zorlukları ve olası sakıncaları anlatılmıştır.


  Konu hakkında siz Meslektaşlarımızın görüş, düşünce ve önerileri doğrultusunda takip ve girişimlerimiz sürmekte olup, yeni gelişmeler olduğunda sizlere yine bilgi aktarılacaktır.


  Saygılarımla


  Dursun CİN (alıntı)

  Az çalışıyoruz iş yükümüz hiç yok. Artes i verdiler doğru düzgün eğitim görmeden yaptılarsa 7/24 çalışırlar diye düşünüyorlar... Aslında hafta içi eczaneler gibi nöbetçide kalabiliriz sabaha kadar çalışırız ne olacak ki.!!! hatta özel hat alsınlar ara 322 'yi noter evinize gelsin :D diye birde kamu spotu hazırlasınlar..... Bizleri robot olarak gördükleri için ne deseler yapıyoruz....artık bu mesleği bırakma zamanı gelmiş de geçiyor diye bugünden itibaren düşünmeye başladım... Allah sonumuzu hayır etsin.

  "10 VE DAHA AZ ÇALIŞANI OLAN İŞYERLERİNE ERTELEME"
  "İLAVE OLARAK KAPSAM 50 KİŞİ OLARAK GENİŞLETİLDİ"
  Öte yandan tasarıya eklenen yeni bir maddeyle, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan ve 10 ve altında işçi çalıştıran işyerlerinin işçilerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verme zorunluluğu 1 Temmuz 2020’ye kadar ertelendi.
  Ayrıca 10 ve altında işçi çalıştıran işyerlerini ilgilendiren bu düzenlemenin kapsamı da genişletilerek 50 ve altında işçi çalıştıran işyerleri de dahil edildi. Böylece az tehlikeli gruba giren 50 ve altında işçi çalıştıran işyerlerinde de işveren, kendi eğittiği iş sağlığı ve güvenliği uzmanı aracılığıyla hizmet alabilecek, ayrıca dışarıdan hizmet almasına gerek kalmayacak.
  Erteleme sayesinde bakkaldan manava, emlak bürosundan avukatlık bürolarına kadar yanlarında 10 ve altında işçi çalıştıranlar 2020 yılına kadar iş sağlığı ve güvenliği konusunda serbest bırakıldı.

  İŞYERLERİNİN BES ( Bireysel Emeklilik Sistemi ) KAPSAMINA ALINMA TARİHLERİ ve DİĞER ŞARTLAR DEĞİŞTİ...
  - 1000 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerleri 01.01.2017
  - 250 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerleri 01.04.2017
  - 100 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerleri 01.07.2017
  - 50 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerleri 01.01.2018
  - 10 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerleri 01.07.2018
  - 5 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerleri 01.01.2019
  tarihlerinden itibaren işverenler çalışanlarını BES ( Bireysel Emeklilik Sistemi)'ne kaydetmeleri zorunludur.
  Kapsama Giren İşyerleri ile İlgili Diğer Hususlar :
  - Türk vatandaşı veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olup 45 yaşını doldurmamış olan, SSK’ya (4/A) bağlı çalışanlar ile Emekli Sandığı’na bağlı devlet memurları (4/C) otomatik katılım kapsamında yer alacak. BağKur sigortalıları (4/B) otomatik katılım kapsamında yer almayacak.
  - Çalışanın katkı payı, prime esas kazancının yüzde 3’üne karşılık gelen tutar olacaktır.
  - Çalışan sayılarının hesaplanmasında birden fazla işyeri olan işverenlerin şubeler dahil çalışanların toplamı baz alınacaktır.
  - İşyeri BES kapsamına alınan işverenler kapsama alındıkları tarihten sonra çalışan sayısında ki azalmalar dikkate alınmayacaktır.
  - Çalışanlar adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden %25’i oranında devlet katkısı sağlanacaktır.
  - Çalışanlar, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip 2 ay içinde sözleşmeden cayabilecektir. Cayma halinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte 10 iş günü içinde çalışana iade edilecektir.

  18.04.2016 tarihinde yayınlanan 2016/5 nolu genelge; " 3.8- İkinci el iş makinelerinin tescil edilecekleri kurum ve kuruluşlar ile satışları

  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22’nci maddesinin (c) bendi gereğince iş makinesi türünden araçların tescilleri;
  1. Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarınca,
  2. Özel veya tüzelkişilere ait olanlardan; tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca, tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri, üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca,
  yapılır, belge ve plakaları verilir.

  İş makinesi türünden araçların satışlarında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20’nci maddesinin (d) bendi gereğince; satış ve devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası borcu bulunmadığının tespit edilmesi ve taşıt üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmaması halinde, iş makinesi sahibi adına yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak noterler tarafından yapılır ve satış tescil belgesine işlenir. Bu tür makinelerin noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir.
  Satış ve devir işlemi, siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde yukarıda belirtilen ilgili tescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirilir.

  Bu satış ve devirler, iş makinelerinin trafik tescil bürolarında tescil edilmemeleri nedeniyle sistem üzerinden değil, harç, vergi, değerli kağıt ve ücretlerle ilgili olarak (2.1 ve 2.2) maddelerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda işlem yapılmak suretiyle normal sözleşme şeklinde yapılacaktır."
  siyahlaştırdığım kısım değişmiş arkadaşlar. TNb sitesinden düzeltilmiş hali yayınlandı
  2016-5 genelgenin Yeni hal
  i
  "3.8-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22'nci maddesinin (c) bendi gereğince iş makinesi türünden araçların tescilleri;
  1. Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarınca,
  2. Özel veya tüzelkişilere ait olanlardan; tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca, tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri, üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca,
  yapılır, belge ve plakaları verilir.
  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20'nci maddesinin (d) bendi gereğince iş makinesi türünden araçların satışları da, satış ve devri yapılacak araçtan dolayı taşıt üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmaması halinde, iş makinesi sahibi adına yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak noterler tarafından yapılır ve satış tescil belgesine işlenir. Bu tür makinelerin noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir.
  Satış ve devir işlemi, siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde yukarıda belirtilen ilgili tescil kuruluşuna bildirilir.
  Bu satış ve devirler, iş makinelerinin trafik tescil bürolarında tescil edilmemeleri nedeniyle sistem üzerinden değil, harç, vergi, değerli kağıt ve ücretlerle ilgili olarak (2.1 ve 2.2) maddelerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda işlem yapılmak suretiyle normal sözleşme şeklinde yapılacaktır."

  Bilgilendirme için teşekkürler.


  e) Satış veya devir işlemi sırasında, araca ait tescil belgesi/tescile ilişkin geçici belge üzerindeki bilgiler (sahiplik bilgisi, araç bilgisi) ile aracın bilgisayar kayıtlarındaki bilgileri arasında farklılık olduğunun anlaşılması durumunda, bilgisayar kayıtları esas alınacaktır. (2016/5 genelge)

  Bu çerçevede; Suriyeli yabancılara düzenlenen bahse konu Geçici Koruma Kimlik Belgesi ülkemiz sınırları içerisinde resmi nitelik taşımaktadır. Sözü edilen Yönetmeliğin GEÇİCİ 1 inci maddesi gereğince ise; sadece Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları, Suriye Arap Cumhuriyetinden gelen mülteciler ve vatansızlar geçici koruma kapsamına alınmış olup; Geçici Koruma Kimlik Belgesi bahsedilen Suriyeli yabancılara düzenlenmektedir. Ayrıca Ge-çici Koruma Kimlik Belgesinde belirtilen ikamet ilinden başka bir ilde noterliklere başvuran Suriye uyruklu yabancıların, ikamet ettikleri ilden aldıkları Yol İzin Belgesini ibraz etmeleri ha-linde hizmet almalarında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.2016/3 genelge


  Mutlaka biliyorsunuzdur hatırlatma anlamında paylaştım Başka ilde de işlem yapılıyorsa yol izin belgesini aramamız gerekiyor.

  Araç Satış vekaleti için gerekli belgeler; Ruhsat sahibinin Kimliği, ( Tüzel Kişilik ise İmza Sirkülerinin aslı) Ruhsat sahibinin 2 adet resmi ve ruhsat bilgileri ile noterliğe gitmeleri gerekmektedir. Satış yetkisi kim/kimlere verilecek ise T.C. numarası yeterlidir


  Muharrem Bey Yukarıdaki örnek nasıl olmuş???

  Araç Satış vekaleti için gerekli belgeler; Ruhsat sahibinin Kimliği, ( Tüzel Kişilik ise İmza Sirkülerinin aslı) Ruhsat sahibinin 2 adet resmi ve ruhsat bilgileri ile noterliğe gitmeleri gerekmektedir. Satış yetkisi kim/kimlere verilecek ise T.C. numarası yeterlidir.

  Selam arkadaşlar;
  e tespit olayımız var ilgili internetde herhangi birşeyi e tespitini isteyebilir ilgilinin yapacağı TNB portalında (portal değişicek) tnb’ye üye yada üye olmadan tespitini istediği adresi gidip yönlendirmeler ile kayıt yapacak bir referans numarası veriliyor 3 gün içinde bu tespiti yaptırması gerikiyor referans numarası 3 gün geçerli…sadece video tespini yapamıyoruz….resim, yazı vs…. tespini yapıyoruz….(seminerde nasıl olacağı detaylıca anlatılıyor)
  Tnb bize verdiği mail adresleri gerek şifresini bilmeyenler TNB den şifrelerini öğrenebilirler. 1 martdan önce, ptt kep aktif hale getirilsin dediler... ve e emzalamadığınız işlemleri 1 martdan önce imzalayın 1 mart itibariyle mecburi olacağını söylediler.
  e işlem yaptığımız işlemleri sadece kep adreslerine gönderebiliriz... fiziki ortamda çıkıtsını alamayız aldığımızda ayrıca yevmiye verilip suret olarak verebiliriz... ilgili flaş aktarıyım yada başka mail adresine gönderin vs... istekte bulunursa asla yapmayacağız sadece kep adreslerine gönderibiliriz...


  e randevu var; e işlem talep edilirse veznadara çok iş düşüyor çünki ilgiliye devamlı mail atacak fiyatı şu ıban noya yatırın vs... ile bunlar hep mail ile ilgile bilgi verilecek
  1 mart itibariyle yaptığımız işlemlerin ıslak imzalı olanları da tarayıcı ile taratıp işleme eklenmesi (bununla ilgili yazılar geleceğini söylediler) mesala istanbulda işlem yaptıran başka noterlikten aslını alabilecek ama işlemi yapan noterlik ıslak imzalı evrakı tanıtırsa verilebilecek .. (imza beyanı, imza sirküleri vs… bunun ilgili yazılar gelecek hangi işlemleri kapsayacağına dair tamamımı yada bir kısmımı olacak belli değil )
  nbs güncellenecek güncellendikten sonra nbs açarken bazı taahhütleri kabul etmemiz gerekecek yoksa nbs açılmıyor.....sizin şifrenizle yapılan tüm iş ve sorgulamalardan sadece siz sorumlusunuz... dediler


  1 mart dan önce e imzalarınızı mutlaka aktif hale getirilmesi gerikiyor halen 1657 kişinin e imzası aktif değilmiş  Seminerden aklıma gelenleri kısaca yazdım ..