Posts by Adem HIZARCI

  Merhaba; Hurda araçların tescil belgesinde "HURDAYA AYRILMIŞTIR" ibaresi vardır. Buna istinaden menkul mal satış yapar gibi satış senedi yapıyoruz. harç ve damga vergisine tabidir. hiç bir yere bildirimi yoktur. tescil belgesini almıyoruz. imha etmiyoruz. geri veriyoruz.

  işletme defteri tutan bir kişinin küçük bir esnaf olduğu, tasdik ettirdiği veya tasdik ettireceği işletme defterinden bellidir. bunun için esnaf olduğuna dair neden ilgiliden dilekçe almamız gerekiyor ki o türlü işlemlerden dilekçe alır isek. yakında defter tasdiklerimizde gidecek elimizden. ticaret odaları yapacak tasdikleri (zaten kanunda yeri var ticaret odasının defter yapacağı hakkında) zaten geniş dünüşür isek ticaret sicil tasdiknamesini veya esnaf sicil tastiknamesini istenir (aranır) denmektedir. almamamızın (istememezin) bir cezayi müeyyisi yoktur. sonuç olarak biz odaların tahsildarı bekçisi memuru değiliz diye düşünüyorum. saygılarımla.

  Üyeliğin İstifasından kasıt burada tüm hakların alacağınının saklı kalmasından bahsedilemez. çünki istifa etmektir. ayrılmaktır.


  Bir işçi diyelim. kendiliğinden istifa ederse ne olur, geriye dönük hiç bir şekilne ne kıdem tazminatı olabiler nede ihbar tazminatı alabilir.


  Ancak, ihtarname çekilebilir diye düşünüyorum.

  Paylaşım için teşekkürler.


  Şimdi Arkadaşlar, ilgi genel yazıyla ilgili olarak benim de bir tuzum olsun istedim. Şöyleki.
  1- İşletme Defteri tutan gerçek kişilerden hiç bir suretle ticaret sicil tasdiknamesi ve esnaf sicil tasdiknamesi aranmayacak.
  2- Tarım Kredi Kooperatifleri ve Okul defterlerinin tasdikinde hiç bir suretle tasdikname aranmayacak, (çünki ticaret ve esnaf odalarına kayıt olmaları mümkün değildir)
  3- Serbest meslek defteri tutan muhasebeciler ve yazıcılardan (arzuhalcilerden) defter tasdiklerinde hiç bir suretle sicil tasdiknamesi aranmayacak.
  4- Ziraat odaları ve buna benzeri mesleki odaların defterlerininin tasdikindede hiç bir suretle sicil tasdikname aranmayacak.
  5- Orman işletme müdürlüklerinin tasdik ettirecekleri defterlerden de hiç bir suretle sicil tasdiknamesi aranmayacak.

  Anlaşılıyorki, buradaki ilk vekil (yani tek kişi olan vekil) aracı satın almak istiyor. Elimdeki bilgilere göre, Kaynak;Ankara Noter odası Bir konu Bir konuk dergisi 141 sayfa. Vekilin Alıcı olması; Vekil olarak atanmış olan kimse taşınmazı satın alabilir mi? Vekaletnamede tevkil yetkisi varsa ve dilediğine dilediği bedel ve şartlarla satma yetkisi verilmiş ise, vekil tevkil yetkisine istinaden vekaletnameyi bir başkasına devreder. Bu suretle alıcı sıfatıyla taşınmaz malı satın alabilir. denmiş. Takdir yapanındır. kolaylıklar diliyorum. 2008/23 nolu genelgenin son bendi.

  İşlem kağıdına mahalline gidildiği ve tercümeli yapıldığı derç edilir. Ancak; Aşağıda sunmuş olduğum 2011/3 nolu genelge gereği ;


  Araç satış ve devir işlemlerinde alınacak ücrete yönelik olarak kanunda özel bir belirleme yapıldığı dikkate alındığında, noterlerce söz konusu ücret dışında ayrıca yol ödeneği, çevirme ücreti ve BENZERİ adlar altında herhangi bir ücret alınmasına imkân bulunmadığı düşünülmektedir.”denilmektedir.


  Kolay gelsin..
  Şu bi gerçekki ; Noterlik ücret tarifesinde yer alan çevirme ücreti ve yol ücretlerine bu bölümü aktarmalarının gerektiğini düşünüyorum.

  Profil resminin sol tarafında bulunan Yeni gönderilen iletileri göster butononu bastığımda
  beyaz sayfa olarak aşağıdaki yazı gelmektedir.
  Arızamı var.!! Yoksa benmi beceremiyorum. ;D
  Fatal error: Cannot redeclare RecentTopics() (previously declared in /home2/katip/public_html/Sources/Recent.php:1333) in /home2/katip/public_html/Sources/Recent.php on line 1691

  Mahiyeti itibariyle hem harç hemde damga vergisinden istisna (muaf) olan (Örneğin kredi ve finansal kiralama gibi) konularla ilgili kefalete dair eş muvafakatnamelerinde; hiç bir şekil veya suretle damga vergisi ve harç alınmayacaktır.


  ANCAKK; Muvafakatname işleminde değer gösterilmiş olması halinde harç ve damga vergisi alınmayacak olmakla birlikte bu değerin noter ücreti hesabında dikkatı alınması gerekir.


  Dayanak: 2012/106 sayılı genel yazı. Genelge kitabının 125.sayfasındadır.